hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 1), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 1) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Sử
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 1 vào năm:
A. 1859
B. 1873
C. 1882
D. 1883

2. Người thay mặt vua Hàm Nghi ra “ Chiếu Cần Vương” là :
A. Hoàng Diệu
B. Hoàng Hoa Thám
C. Tôn Thất Thuyết
D. Nguyễn Thiện Thuật

3. Ngày 5/6/1862, nhà Nguyễn đã kí với Pháp:
A. Hiệp ước Hác măng
B. Hiệp ước Pa tơ nốt
C. Hiệp ước Nhâm Tuất
D. Hiệp ước Giáp Tuất

4. Nhân dân Nam bộ đã tôn Trương Định là:
A. Bình Nam Đại Nguyên Soái
B. Bình Tây Đại Nguyên Soái
C. Bình Định Vương.
D. Bắc Bình Vương

Câu 2: Nối thời gian ở cột A tương ứng với sự kiện ở cột B cho đúng (2đ)

Thời gian (A) Sự kiện (B)
1. 1858  A. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 1.
2. 1859  B. Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng
3. 1873  C. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần trang bị hai
4. 1882  D. Thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định

Câu 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? ( 3đ )

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download