hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - THCS Đức Ninh, Quảng Bình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - THCS Đức Ninh, Quảng Bình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Thể dục
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH
TX. ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC, LỚP 8

Đề số 3:

Em hãy thực hiện động tác “Ném bóng xa có đà” (tính thành tích)

1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như những người bên cạnh, Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử 1 đến hai lần.

- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần ném cao nhất

2. Đáp án và biểu điểm

- Điểm 10. Thực hiện đúng động tác; Thành tích: Nam tối thiểu 40 m, nữ tối thiểu 23m.

- Điểm 9. Thực hiện đúng động tác; Thành tích: 39 - dưới 40m (nam), 22 - d ưới 23m (nữ).

- Điểm 8. Thực hiện đúng động tác; Thành tích: 37 - dưới 39m (nam), 21 - d ưới 22m (nữ)

- Điểm bảy. Thực hiện đúng động tác; Thành tích: 35 - dưới 37m (nam), 19 - d ưới 21m (nữ)

- Điểm sáu. Thực hiện căn bản đúng động tác; Thành tích: 30 - dưới 35m (nam), 17 - d ưới 19m (nữ)

- Điểm năm. Thực hiện căn bản đúng động tác; Thành tích: 28 - dưới 30m (nam), 15 - d ưới 17m (nữ)

- Điểm 4. Thực hiện căn bản đúng động tác; Thành tích: 25 - dưới 28m (nam), d ưới 15m (nữ).

- Điểm 3. Thực hiện chưa đúng động tác; Thành tích: 21 - dưới 25m (nam), 11 - d ưới 13m (nữ).

- Điểm 1- hai. Chưa thực hiện được động tác; Thành tích: dưới 19m (nam), dưới 11m (nữ).

Chú ý: Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download