hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Đề thi thử đại học môn Hóa

tailieuhoctap.com xin giới thiệu đến các bạn "Đề thi thử nhà nước lần hai 5 2015 môn Hóa học trường THPT Nam Phù Cừ, Hưng Yên". Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn thi tốt nghiệp môn hóa, ôn thi đại học khối A, B tốt hơn. Các bạn có thể tài về tham khảo, nhằm thử sức trước các kì thi quan trọng sắp đến.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ
TỔ : LÝ - HÓA
(Đề thi gồm 50 câu, 05 trang)
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN II 2015
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127.

Câu 1: Đun sáu gam axit axetic với sáu,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) tới khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, thu được m gam este (biết hiệu suất của phản ứng este hoá là 75%). Giá trị của m gam là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)

A. sáu,sáu.                        B. 8,8.                        C. 13,hai.                         D. 9,9

Câu 2: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Bán kính của các nguyên tố tăng dần theo vật dụng tự

A. M < X < R < Y.       B. Y < M < X < R.       C. M < X < Y < R.           D. Y < X < M < R.

Câu 3: Khi hòa tan kim loại M bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch muối có nồng độ 18,199%. Kim loại M là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)

A. Fe.                         B. Mg.                         C. Zn.                            D. Cu.

Câu 4: Chất hữu cơ B có công thức phân tử C7H8O2. Tìm công thức cấu tạo của B biết:

─ B tác dụng với Na giải phóng hidro, với nH2 : nB = một : 1

─ Trung hoà 0,hai mol B cần dùng đúng 100 ml dung dịch NaOH 2M.

A. HO ─ C6H4─ CH2OH                                 B. C6H3(OH)2CH3

C. HO ─ CH2 ─ O ─C6H5                               D. CH3 ─ O ─ C6H4 ─ OH

Câu 5: Cho 1 mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và bảy,84 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là

A. 60ml.                      B. 175ml.                     C. 100ml.                      D. 150ml.

Câu 6: Polime dùng để sản xuất thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2 =CHCOOCH3.                                     B. CH2=C(CH3)COOCH3.

C. C6H5CH=CH2.                                            D. CH3COOCH=CH2.

Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

A. Sr.                           B. Li.                           C. Ba.                           D. Zn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download