hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục ghi nhận tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp:

1. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng ại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận Tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để doanh nghiệp nộp hồ sơ tu tạo hoặc có ý kiến phản đối. Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ không tu tạo thiếu sót, hoặc tu tạo không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp giám định (nêu rõ lý do).

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Qua bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (có công chứng);

+ Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp bị mất);

+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho doanh nghiệp (có công chứng);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hấp thu hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cấp lại/từ chối cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

8. Lệ phí:

- Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận lại doanh nghiệp giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

- Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận lại doanh nghiệp giám định sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động giám định viên sở hữu công nghiệp:

- Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) tới mức không sử dụng được;

- Có sự đổi thay về thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download