hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------------------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Số: ......./2012/SHCN-SUNLAW- ......)

Hợp đồng dịch vụ tư vấn này được lập và ký vào ngày .... tháng .... 5 2012 giữa các bên dưới đây:

CÔNG TY ..............................................................

Đại diện: Ông .................... Chức danh:.........................

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………

Điện thoại:(04)…………….

Email:...............................................

Website:..................................................

(Sau đây gọi là “Bên A”)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN............................

Đại diện:Ông ........................ Chức danh:Giám đốc.

Địa chỉ hội sở :..............................

VPGD:.......................

Số nhà:...........................................

Điện thoại:................................ Fax:...............................

Email:..................................................................

Website:......................................

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Xét rằng

Bên A là 1 công ty có nhu cầu đăng ký bảo hộ đối với ….. nhãn hiệu “……..” thuộc…. nhóm sau:

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download