hoặc
Tài liệu học tập Giấy đề nghị thay đổi mức đóng và phương thức đóng BHXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy đề nghị thay đổi mức đóng và phương thức đóng BHXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Mẫu 02-TN

Mẫu 02-TN: Giấy yêu cầu đổi thay mức đóng và phương thức đóng BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

                                                 ………, ngày …… tháng …… 5 ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BHXH

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện ......

- Tên tôi là (bằng chữ in hoa):_________________________________________________ 

- Ngày tháng 5 sinh:­­­­­­­­______/_____/__________; Giới tính: Nam  Nữ 

- Số sổ bảo hiểm xã hội:_____________________ ; Nơi cấp:_______________________

- Nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm thời trú):_________________________________________            

_____________________________________________________________________

- Giấy chứng minh thư số:______________; Nơi cấp:________ Ngày cấp:___/___/_____

- Số tài khoản cá nhân: ____________________ ; tại ngân hàng:____________________

- Đã đóng bảo hiểm xã hội tình nguyện tới hết tháng_____  năm_____________________

- Mức lựa chọn để tính đóng BHXH (Ghi số nguyên ≥0): _____________________________

- Mức đóng BHXH/tháng: __________________________________________________

- Phương thức đóng: Hằng tháng   Hàng quý    06 tháng 1 lần 

- Hình thức đóng: + Đóng bằng tiền mặt:            

                          + Đóng bằng chuyển khoản:  

                                                                                                        NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH: Để người tham gia BHXH tình nguyện đăng ký đổi thay mức đóng hoặc phương thức đóng BHXH hoặc đã tạm thời ngừng đóng sau đó tiếp tục đăng ký đóng BHXH tình nguyện.

PHƯƠNG PHÁP LẬP: Khi có đổi thay, người tham gia BHXH tình nguyện phải đăng ký trước ngày 10 của tháng đầu quý.

+ Các nội dung lien quan tới nhân than, nơi cư trú, số chứng minh thư, số tài khoản cá nhân, số điện thoại … ghi theo Tờ khai đã đăng ký ban đầu.

+ Mức lựa chọn để tính đóng BHXH, mức đóng BHXH/tháng, phương thức đóng, hình thức đóng tiền: Ghi như đối với Tờ khai tham gia BHXH tự nguyên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download