hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn lớp 9, sẵn sàng thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 24/06/2012
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2,0 điểm)

Cho phương trình: x2 – 8x + năm = 0 (1)

a) Giải phương trình (1)

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Hãy tính giá trị của biểu thức A = x12 + x22

Bài 2: (2,0 điểm)

Cho đa thức: P(x) = x3 – ax2 – 2x + 2a

a) Phân tích đa thức P(x) thành nhân tử.

b) Xác định các giá trị của a để đa thức P(x) có 3 nghiệm phân biệt sao cho có 1 nghiệm là trung bình cộng của 2 nghiệm còn lại .

Bài 3: (2,0 điểm)

Cho các số dương a, b, c, x, y, z thỏa mãn điều kiện Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Toán. Chứng minh rằng: 
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Toán

Bài 4: (1,0 điểm)

Tìm số tự nhiên n lớn nhất không vượt quá 2012 sao cho M = 26n + 17 là 1 số chính phương (bằng bình phương của 1 số nguyên)

Bài 5: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có Kẻ AD là đường phân giác trong của góc (với điểm D nằm trên cạnh BC). Gọi BC = a, CA = b và AB = c

a) Tính các đoạn thẳng DB và DC theo a, b, c

b) Chứng minh rằng: a2 – b2 = bc

c) Chứng minh rằng: sinBAC = 2sinABC.cosABC

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download