hoặc
Tài liệu học tập Slide bài giảng Tâm lý học lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .ppt, có kích thước 7.07 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Slide bài giảng Tâm lý học lao động có 17 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Tâm lý học,tâm lý học lao động , tâm lý học
Cấu trúc môn học:

Chương một. Khái quát về lao động và tâm lý học lao động

Chương hai. Những vấn đề Tâm lý học của việc doanh nghiệp quá trình lao động

Chương 3. Sự thích ứng của công nghệ đối với con người

Chương 4. Sự thích ứng của con người với công nghệ và công việc

Chương năm. Sự thích ứng giữa con người với con người trong lao động
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download