hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 12/2012/TT-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 12/2012/TT-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Ban hành quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm

Thông tư số 12/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành quy trình công nghệ thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm. 

 BỘ Y TẾ

______________

Số: 12/2012/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                            Hà Nội, ngày 15 tháng 07 5 2012

THÔNG TƯ

Ban hành quy trình kỹ thuật

thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm

___________________ 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 5 2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học;

Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình công nghệ thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm như sau: 

Mục I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quy trình khám, chẩn đoán và công nghệ thụ tinh nhân tạo (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), thụ tinh trong ống nghiệm và lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi, lưu giữ mô tinh hoàn.

Điều hai. Giải thích từ ngữ

1. Thai là sản phẩm của quá trình thụ tinh được tính bắt đầu từ tuần vật dụng 09 sau thụ tinh cho tới khi sinh hoặc khi sảy thai.

2. Thai sinh hóa là các trường hợp có βhCG trong huyết thanh (≥25 đv/L) hay trong nước tiểu với điều kiện không sử dụng hCG hỗ trợ hoàng thể.

3. Thai lâm sàng là các trường hợp siêu âm có túi thai.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download