hoặc
Tài liệu học tập Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề ghi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 THCS huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán - Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 28/11/2013

Câu 1 (5 điểm).

a) Tìm a, b trong đa thức f(x) = x2 + ax + b biết f(1) = -9; f(2) = 9

b) Tìm số dư của Đề ghi giải toán trên MTCT lớp 9 THCS huyện Bình Giang 5 2013 - 2014 khi chia cho x - 5

Câu 2 (5 điểm).

Một người gởi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất một,1%/tháng.

a) Nếu hàng tháng người đó không rút tiền ra. Hỏi sau 4 5 người đó rút được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. (làm tròn tới đồng).

b) Nếu hàng tháng người đó rút ra 4 triệu đồng để trả chi phí sinh hoạt. Hỏi sau bao nhiêu tháng kể từ khi gởi số tiền đó sẽ hết.

Câu 3 (5 điểm).

a) Tính: Đề ghi giải toán trên MTCT lớp 9 THCS huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

b) Cho dãy số un+2 = 2un+1 + 3un biết u1 = 1; u2 = 3. Viết quy trình bấm máy tính un+2. Tính u10; u15.

Câu 4 (5 điểm).

a) Tìm dạng phân số của x biết:
Đề ghi giải toán trên MTCT lớp 9 THCS huyện Bình Giang 5 2013 - 2014

b) Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để: (1 + 1)(2 + 22)(3 + 32)...(n + n2) > 7620042014

Câu 5 (5 điểm).

Cho (O; 2√10 cm), 2 dây AB và CD song song với nhau có độ dài lần lượt là √10cm và 3√10cm.

a) Tính khoảng cách từ O tới AB và CD (làm tròn tới chữ số thập phân trang bị 4).

b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn điểm A, B, C, D (làm tròn tới chữ số thập phân trang bị 4).

Câu 6 (5 điểm).

Cho tam giác ABC có góc BAC = 110o; AB = 18,1234 cm, AC = 21,5678 cm.

a) Kẻ CH vuông góc với AB. Tính CH và diện tích tam giác ABC (làm tròn tới chữ số thập phân trang bị 4).

b) Kẻ phân giác trong AD của tam giác ABC (D thuộc BC). Tính DB, DC (làm tròn tới chữ số thập phân trang bị 4).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download