hoặc
Tài liệu học tập Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Tài chính

______________________________

 

Thủ tục: Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn

- Trình tự thực hiện: Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoán vị gởi hồ sơ yêu cầu giảm thuế tới Cục thuế trực tiếp quản lý

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT (Cục Thuế)

+ Gửi qua đường bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

i. Văn bản yêu cầu giảm thuế thu nhập cá nhân - mẫu 18/MGT-TNCN

ii. Biên bản xác định mức độ thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản xác nhận thiệt hại của UBND cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn

iii. Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thoả thuận bồi thường của người gây hoả hoán vị (nếu có)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download