hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Kế toán quản trị (chương 2), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.28 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Kế toán quản trị (chương 2) có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,ke toan kiem toan,
BÀI hai KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Giảng viên: Th.S. Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu ♦ Định nghĩa và cho thí dụ về đối tượng chịu giá thành ♦ Phân biệt được việc tập hợp giá thành và phân phối giá thành ♦ Hiểu được sự cần thiết của việc phân loại giá thành ♦ Mô tả cách xử sự của biến phí, định phí ♦ Hiểu được khái niệm “căn cứ điều khiển sự nảy sinh của chi phí” và tầm quan trọng của việc xác định “căn cứ điều khiển sự nảy sinh chí của 1 công ty ♦ Phân biệt được giá thành trực tiếp và giá thành gián tiếp ♦ Phân biệt được giá thành kiểm soát được và giá thành ko kiểm soát được ♦ Phân biệt được cho phí sản xuất và giá thành ngoài sản xuất ♦ Phân biệt được giá thành sản phẩm và giá thành thời kỳ ♦ Mô tả được vai trò của những giá thành trên báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của 1 doanh nghiệp ♦ Hiểu được bản tính của giá thành cơ hội, giá thành chìm, giá thành chênh lệch Trong qúa trình điều hành và quản lý hoạt động của doanh nghiệp, những nhà quản trị luôn luôn cần những thông báo về hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trên quan điểm kế toán, những thông báo mà những nhà quản lý cần tất cả thường có hệ trọng tới những giá thành của doanh nghiệp. Trong kế toán quản trị giá thành được phân loại theo đa dạng tiêu thức tùy theo mục đích sử dụng của nhà quản lý. Việc nhận định và thấu hiểu từng loại giá thành và hành vi của chúng là chìa khóa của việc đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình công ty, điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của những nhà quản lý. Trong bài này, chúng ta sẽ tham khảo những khái niệm, thuật ngữ giá thành cũng như những phương pháp phân loại giá thành thông dụng. một. Khái niệm chung về giá thành một.một. Đối tượng chịu giá thành Các nhân viên kế toán thường khái niệm “chi phí như là 1 nguồn lực hy sinh hoặc mất đi để đạt được 1 mục đích cụ thể” (Horngren et al., 1999). Hầu hết mọi người đều xem giá thành là lãng phí nguồn lực tính bằng tiền để đổi lấy hàng hoá và dịch vụ. Để giúp đỡ cho việc ra quyết định, những nhà quản lý muốn biết giá thành tính đối tượng nào ấy (ví dụ như 1 sản phẩm, dịch vụ, 1 dự án, hoặc 1 chương trình) là bao nhiêu. Chúng ta gọi “đối tượng này” là 1 đối tượng chịu giá thành (cost object). Bảng hai.một. cung cấp 1 số thí dụ về những đối tượng chịu giá thành khác nhau.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download