hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Địa lý cấp THPT năm học 2011 - 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Địa lý cấp THPT năm học 2011 - 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Đề thi học sinh giỏi tỉnh
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 – 2012

Khóa ngày: 17 / 11 / 2011
Môn thi: ĐỊA LÝ           Cấp: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Bài I : (7,0 điểm)

1. Tại mỗi nơi khác nhau, giờ Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn đổi thay trong suốt 5. Tính thời điểm Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn vào ngày Xuân phân, theo giờ Việt Nam. Tại các địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh (10047’B, 106047’Đ) và Hà Nội (21001’B, 105048’Đ)

2. Vào lúc giữa trưa (Mặt Trời lên cao nhất trong ngày) của ngày Lập xuân. Một cột cờ được trồng vuông góc tiếp tuyến tại đó người ta đo độ cao cột và bóng của nó chiếu xuống tiếp tuyến thấy bằng nhau và bóng ngã về phía Bắc. Tìm vĩ độ của cột cờ đó.

3. Hãy giải thích vì sao độ dài về thời gian dài ngắn khác nhau, giữa các mùa Dương lịch trong 1 5.

Bài II: (5,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang Khí Hậu và kiến thức đã học. Em hãy trình bày:

1. Đặc điểm và xu thế của bão ở nước ta.

2. Bão ở nước ta tác động tới chế độ mưa như thế nào.

Bài III: (8,0 điểm)

Cho sẵn các bảng dữ liệu nước ta công đoạn 2000 – 2005 sau đây:

Bảng 1: Cơ cấu GDP và lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta:

Bảng 2: Cơ cấu GDP và lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế nước ta:

1. Nhận xét cơ cấu GDP và lao động phân theo thành phần kinh tế.

2. Nhận xét cơ cấu GDP và lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế.

3. Phân tích xu thế chuyển dịch cơ cấu trong từng bảng đã cho.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download