hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Quảng Ngãi môn Toán lớp 9 (2008 - 2009), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Quảng Ngãi môn Toán lớp 9 (2008 - 2009) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẢNG NGÃI

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN: TOÁN LỚP 9

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/01/2009

Bài 1: (5,0 điểm)

Cho biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức A với a = 3,33

Bài 2: (5,0 điểm)

a) Tính tổng: A = một,(1) + một,(12) + một,(123) + một,(1234) + một,1(2) + một,1(23) + một,12(34)

Tính giá trị của a; b; c; d; e; f; g

Bài 3: (5 điểm)

Tìm số dư trong phép chia đa thức: f(x) = x2009 + x2008 + ... + x + một cho x2 – 1

Bài 4: (5 điểm)

Cho hình thang vuông ABCD có góc nhọn BCD = α ngoại tiếp đường tròn tâm O, bán kính r.

a) Viết công thức tính độ dài các cạnh của hình thang vuông ABCD theo r và α.

b) Tìm công thức tính chu vi P của hình thang vuông ABCD và công thức tính diện tích S của phần mặt phẳng giới hạn bởi đường tròn tâm (O) và hình thang vuông ABCD.

c) Cho biết α = 650 và r = 3,25 (cm) tính P và S.

Bài 5: (5 điểm)

Giải phương trình: x2 - 2003[x] + 2002 = 0. Trong đó [x] là ký hiệu phần nguyên của x .

Bài 6: (5 điểm)

Tìm số hạng nhỏ nhất trong tất cả các số hạng của dãy số 

Bài 7: (5 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 3,14 cm; BC = 4,25 cm; CA = 4,67 cm. Tính diện tích tam giác có đỉnh là chân ba đường cao của tam giác ABC.

Bài 8: (5 điểm)

Viết quy trình ấn phím để tìm 1 nghiệm dương và 1 nghiệm âm gần đúng của phương trình x3 -3x + một = 0 bằng phương pháp lặp.

Bài 9: (5,0 điểm)

Cho hình thang ABCD, có AB//CD và góc A, góc B là các góc tù. Kẻ đường phân giác của góc A và góc B cắt nhau tại E (với E thuộc CD ). Tính các cạnh của hình thang ABCD; biết chiều cao của hình thang bằng 12 cm, các phân giác AE = 13,6cm và BE = 16,9cm.

Bài 10: (5,0 điểm)

Cho dãy số: 

a) Tính 8 số hạng đầu tiên của dãy này.

b) Lập công thức tróc nã hồi để tính: Un+2 theo Un+1 và Un.

c) Lập qui trình ấn phím liên tục để tính Un.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download