hoặc
Tài liệu học tập Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Sinh học năm 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Sinh học năm 2015 có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối B,Môn Sinh khối B,Đề thi thử đại học môn Sinh học có đáp án

Từ ngày 11/05 tới ngày 14/05/2015 Sở giáo dục TP.HCM chính thức doanh nghiệp thi thử THPT Quốc gia 2015 cho hầu hết 8 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia theo định hướng mới của Bộ giáo dục cho 8 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.  Chiều ngày 14/05/2015 sẽ diễn ra kì thi thử của môn Sinh học. 

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học

Chiều nay, 14-5-2015, học sinh TPHCM sẽ bước vào môn thi đồ vật tám, môn thi cuối cùng của ngày thi đồ vật tư của Kỳ thi thử THPT Quốc gia 2015 do Sở GD- ĐT doanh nghiệp. VnDoc sẽ cập nhật đề thi và đáp án liên tục đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học. Mời các bạn chú ý theo dõi.

VnDoc đã cập nhật đề thi, đáp án môn , , , , , ,

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh 

Mã Đề

Câu hỏi

Đáp án

 

Mã Đề

Câu hỏi

Đáp án

 

Mã Đề

Câu hỏi

Đáp án

 

Mã Đề

Câu hỏi

Đáp án

169

1

A

 

245

1

D

 

326

1

D

 

493

1

B

169

2

B

 

245

2

B

 

326

2

A

 

493

2

C

169

3

D

 

245

3

D

 

326

3

B

 

493

3

D

169

4

A

 

245

4

C

 

326

4

C

 

493

4

A

169

5

A

 

245

5

C

 

326

5

B

 

493

5

C

169

6

C

 

245

6

D

 

326

6

A

 

493

6

C

169

7

A

 

245

7

D

 

326

7

A

 

493

7

D

169

8

C

 

245

8

A

 

326

8

C

 

493

8

D

169

9

A

 

245

9

B

 

326

9

B

 

493

9

A

169

10

D

 

245

10

D

 

326

10

D

 

493

10

B

169

11

B

 

245

11

B

 

326

11

B

 

493

11

A

169

12

A

 

245

12

B

 

326

12

A

 

493

12

A

169

13

C

 

245

13

A

 

326

13

A

 

493

13

A

169

14

A

 

245

14

D

 

326

14

D

 

493

14

D

169

15

C

 

245

15

A

 

326

15

C

 

493

15

B

169

16

B

 

245

16

A

 

326

16

B

 

493

16

B

169

17

D

 

245

17

C

 

326

17

C

 

493

17

A

169

18

C

 

245

18

C

 

326

18

D

 

493

18

B

169

19

D

 

245

19

B

 

326

19

D

 

493

19

B

169

20

B

 

245

20

C

 

326

20

C

 

493

20

C

169

21

C

 

245

21

C

 

326

21

A

 

493

21

D

169

22

B

 

245

22

B

 

326

22

B

 

493

22

A

169

23

A

 

245

23

A

 

326

23

B

 

493

23

B

169

24

B

 

245

24

B

 

326

24

A

 

493

24

B

169

25

A

 

245

25

A

 

326

25

C

 

493

25

D

169

26

B

 

245

26

C

 

326

26

A

 

493

26

A

169

27

B

 

245

27

D

 

326

27

B

 

493

27

D

169

28

C

 

245

28

D

 

326

28

B

 

493

28

A

169

29

A

 

245

29

B

 

326

29

D

 

493

29

C

169

30

B

 

245

30

B

 

326

30

C

 

493

30

D

169

31

C

 

245

31

C

 

326

31

B

 

493

31

C

169

32

C

 

245

32

A

 

326

32

C

 

493

32

D

169

33

D

 

245

33

C

 

326

33

A

 

493

33

C

169

34

A

 

245

34

C

 

326

34

B

 

493

34

A

169

35

C

 

245

35

D

 

326

35

A

 

493

35

C

169

36

B

 

245

36

B

 

326

36

D

 

493

36

C

169

37

A

 

245

37

D

 

326

37

C

 

493

37

B

169

38

B

 

245

38

A

 

326

38

C

 

493

38

D

169

39

A

 

245

39

C

 

326

39

A

 

493

39

C

169

40

D

 

245

40

A

 

326

40

C

 

493

40

D

169

41

C

 

245

41

A

 

326

41

D

 

493

41

C

169

42

D

 

245

42

A

 

326

42

B

 

493

42

C

169

43

D

 

245

43

B

 

326

43

D

 

493

43

B

169

44

B

 

245

44

A

 

326

44

C

 

493

44

B

169

45

D

 

245

45

C

 

326

45

B

 

493

45

C

169

46

D

 

245

46

B

 

326

46

D

 

493

46

B

169

47

B

 

245

47

D

 

326

47

B

 

493

47

A

169

48

D

 

245

48

D

 

326

48

A

 

493

48

D

169

49

D

 

245

49

B

 

326

49

D

 

493

49

C

169

50

C

 

245

50

B

 

326

50

D

 

493

50

A

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download