hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2010 - 2011 môn Toán - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hòa Bình năm 2010 - 2011 môn Toán - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Hòa Bình

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HÒA BÌNH

Đề thi chính thức

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 22/3/2011

Bài 1: (4 điểm)

1. Phân tích thành nhân tử các biểu thức sau:

a/ A = x3 + 3x2y - 4xy2 - 12y3                   b/ B = x3 + 4y2 - 2xy + x2 + 8y2

2. Cho . Chứng minh rằng a là 1 số nguyên.

Bài 2: (6 điểm)

1. Giải phương trình: 

2. Cho hàm số y = (m - 1)x + m2 - một (m: tham số). Tìm m để đồ thị hàm số là đường thẳng cắt 2 trục toạ độ tại 2 điểm A, B sao cho tam giác OAB cân.

3. Tìm x để biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 3: (4 điểm)

1. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O, có bán kính bằng hai. Biết góc BAC = 60o, đường cao AH = 3. Tính diện tích tam giác ABC.

2. Đội cờ vua của trường A thi đấu với đội cờ vua của trường B, mỗi đấu thủ của trường này thi đấu với mọi đấu thủ của trường kia 1 trận. Biết rằng tổng số cuộc chiến bằng bốn lần tổng số cầu thủ của cả 2 đội và số cầu thủ của trường B là số lẻ. Tìm số cầu thủ của mỗi đội.

Bài 4: (5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AB. Hai điểm E, F đổi thay trên nửa đường tròn sao cho số đo cung AE khác không và nhỏ hơn số đo cung AF, biết EF = R . Giả sử AF cắt BE tại H, AE cắt BF tại I.

1. Chứng minh rằng tứ giác IEHF nội tiếp được trong 1 đường trũn.

2. Gọi EG và FQ là các đường cao của tam giác IEF, chứng minh rằng độ dài QG không đổi.

3. Chứng minh rằng QG song song với AB.

Bài 5: (1 điểm)

Giải phương trình: 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download