hoặc
Tài liệu học tập Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển vận tải biển tại tỉnh Bình Định, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.28 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển vận tải biển tại tỉnh Bình Định có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học,Luận văn thạc sĩ, tài liệu, đề tài
Khái quát về lý luận và thực tiễn về phát triển chuyên chở biển. Đánh giá tiềm năng phát triển chuyên chở biển tại Bình Định. Đưa ra các thành công và hạn chế trong thực trạng của chuyên chở biển tại Bình Định cùng với các nguyên nhân của hạn chế đó.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download