hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hải Phòng

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014 môn Toán (Có đáp án).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)

Hãy chọn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức là:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014 môn Toán

Câu 2: Nếu điểm A(1;-2) thuộc đường thẳng (d): y = 5x + m thì m bằng:
A. -7;             B. 11;               C. -3;               D. 3.

Câu 3: Phương trình nào sau đây có nghiệm kép?
A. x2 - x = 0;              B. 3x2 + hai = 0;              C. 3x2 + 2x + một = 0;            D. 9x2 + 12x + 4 = 0.

Câu 4: Hai số -5 và 3 là nghiệm của phương trình nào sau đây ?
A. x2 + 2x + 15 = 0;              B. x2 - 2x - 15 = 0;
C. x2 + 2x - 15 = 0;               D. x2 - 8x + 15 = 0.

Câu 5: Cho ΔABC vuông tại A có AH vuông góc BC, AB = 8, BH = 4 (hình 1). Độ dài cạnh BC bằng
A. 24;             B. 32;            C. 18;               D. 16.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014 môn Toán

Câu 6: Cho tam giác ABC có góc BAC = 70o, góc BAC = 60nội tiếp đường tròn tâm O (hình 2). Số đo của góc AOB bằng
A. 500;               B. 1000;              C. 1200;               D. 1400.

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc ABC = 30o, BC = a. Độ dài cạnh AB bằng:

Câu 8: Một hình trụ có chiều cao bằng 2 lần đường kính đáy. Nếu đường kính đáy có chiều dài bằng 4cm thì thể tích của hình trụ đó bằng
A. 16πcm3;                 B. 32 πcm3;           C. 64πcm3                     D. 128πcm3

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

Bài 1: (1,năm điểm)

1. Rút gọn các biểu thức sau:

2. Cho đường thẳng (d): y = 4x – 3 và parabol (P): y = x2. Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) bằng phép toán.

Bài hai. (2,năm điểm)

1. Giải bất phương trình: 

2. Cho hệ phương trình: 

a) Giải hệ phương trình (I) khi m = một.

b) Tìm m để hệ (I) có nghiệm độc nhất (x ; y) thỏa mãn x + y = -3.

3. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3m và diện tích bằng 270m2. Tìm chiều dài, chiều rộng của khu vườn.

Bài 3. (3,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H (D thuộc BC, E thuộc AC, F thuộc AB)

1. Chứng minh các tứ giác BDHF, BFEC nội tiếp.

2. Đường thẳng EF cắt đường tròn (O) tại M và N (F nằm giữa M và E). Chứng minh cung AM = cung AN.

3. Chứng minh AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHD.

Bài 4. (1,0 điểm)

1. Cho x, y là các số dương. Chứng minh rằng: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014 môn Toán. Dấu "=" xảy ra khi nào?

2. Tìm cặp số (x, y) thỏa mãn
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Hải Phòng năm học 2013 - 2014 môn Toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download