hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

…….., ngày….. tháng …..5 …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

Kính gửi: Sở Văn hoá thông tin ……………………

1. Tên cơ quan, doanh nghiệp yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh (viết bằng chữ in hoa)……

- Địa chỉ:…………………

- Điện thoại: ……………

- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…ngày cấp……nơi cấp ….(đối với doanh nghiệp)

- Số, ngày tháng 5 quyết định thành lập (đối với công ty sự nghiệp)............

2. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):…………

- Năm sinh:……………

- Chức danh:……………

- Số chứng minh thư nhân dân:…..ngày cấp:………nơi cấp………….

3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa)……………………………

- Năm sinh:………………………………………………

- Số chứng minh thư nhân dân:…………..ngày cấp:………nơi cấp.......

- Trình độ chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật…………………

4. Nội dung yêu cầu cấp giấy phép:

- Địa chỉ kinh doanh: ………………………………

- Tên, biển hiệu của vũ trường (nếu có: ……………

- Số lượng phòng khiêu vũ:………………………

- Diện tích phòng khiêu vũ:……………..…………

5. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh doanh.

Tài liệu kèm theo

- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh doanh
- Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành
- ……………………..…
-……………………......

Đại diện cơ quan, doanh nghiệp yêu cầu cấp giấy phép
(Ký tên, đóng dấu)

NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHẢI THỰC HIỆN

1. Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên.

2. Bảo đảm các điều kiện về an ninh, thứ tự và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môI trường theo quy định.

3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phảI có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hoá, nghệ thuật trở lên.

4. Bảo đảm âm thanh vang ra ngoàI phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. Ánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

5. Có nội quy hoạt động được niêm yết công khai ở vũ trường để mọi người dễ nhận diện và thực hiện.

6. Chỉ sử dụng các bàI hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành để khiêu vũ; người khiêu vũ phảI mặc trang phục lịch sự.

7. Không để người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma tuý và các chất kích thích bị cấm sử dụng trong vũ trường.

8. Không cho người dưới 18 tuổi làm việc hoặc vào khiêu vũ tại vũ trường.

9. Nếu sử dụng nhân viên phục vụ phảI có hiệp đồng lao động và quản lý hoạt động của các nhân viên theo quy định tại Nghị định 44/2003/NĐ-CP Ngày 09-5-2003 của Chính phủ.

10. Không được hoạt động sau 12 giờ đêm tới 8 giờ sáng.

11. Nghiêm cấm các hành vi khiêu vũ múa thoát y hoặc các hành vi khác có tính chất khiêu dâm, môI giới và mua bán dâm, mua, bán hoặc sử dụng ma tuý tại vũ trường.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download