hoặc
Tài liệu học tập Tìm hiểu về Công nghệ CDMA, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tìm hiểu về Công nghệ CDMA có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Sách,Tin học - Lập trình,

Tài liệu bao gồm 412 trang giới thiệu tổng thể chi tiết các kiến thức căn bản về Công nghệ CDMA. Bạn phải cần ứng dụng  để đọc các tài liệu này.

Toàn bộ vùng dùng cho của hệ thống smartphone tổ ong được chia thành đa dạng vùng dùng cho nhỏ, gọi là các ô, mỗi ô có 1 trạm gốc phụ trách và được điều khiển bởi tổng đài sao cho thuê bao có thể vẫn duy trì được cuộc gọi 1 cách liên tục khi di chuyển giữa các ô

Trong hệ thống smartphone tổ ong thì tần số mà các máy di động sử dụng là không nhất thiết ở 1 kênh nào đó mà kênh đàm thoại được xác định nhờ kênh báo hiệu và máy di động được đồng bộ về tần số 1 cách tự động. Vì vậy các ô kề nhau nên sử dụng tần số khác nhau còn các ô ở cách xa hơn là 1 khoảng cách nhất thiết có thể tái sử dụng cùng 1 tần số đó. Để cho phép các máy di động có thể duy trì cuộc gọi liên tục trong khi di chuyển giữa các ô thì tổng đài sẽ điều khiển các kênh báo hiệu hoặc kênh lưu lượng theo sự di chuyển của máy di động để chuyển đổi tần số của máy di động đó thành 1 tần số thích hợp 1 cách tự động.

Hiệu quả sử dụng tần số của hệ thống smartphone tăng lên vì các kênh RF giữa các BS kề nhau có thể được định vị 1 cách có hiệu quả nhờ việc tái sử dụng tần số và do đó dung lượng thuê bao được dùng cho sẽ tăng lên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download