hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học số 1 Mường Nhà, Điện Biên có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015 trường Tiểu học số một Mường Nhà, Điện Biên có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập và làm bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh cuối 5 hiệu quả.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Trường PTDTBTTH Số một Mường Nhà

Họ và tên: ......................................................

Lớp: ...............................................................

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II

NĂM HỌC 2014-2015

Môn Tiếng Anh - Lớp 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (Em hãy nghe rồi nối với bức tranh tương ứng) (1pt)

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015 trường Tiểu học số một Mường Nhà, Điện Biên

II. Listen and number. (Em hãy nghe rồi đánh số thứ tự một,hai,3,4 vào bức tranh theo thứ tự nội dung nghe được) (1pt)

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015 trường Tiểu học số một Mường Nhà, Điện Biên

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015

PART 1: LISTENING (20 Minutes)

I. Listen and match (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

Ex:1.A             hai.E                 3.D                4.B                   năm.C

II. Listen and number (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.D                  2.B                 3.C                4.A

III. Listen and complete (2pts) Mỗi câu đúng 0,năm điểm (0, 5x4)

1. picnic           hai. sausage

3. bread           4.camera

IV. Listen and tick (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.A                 hai.B                  3.A                4.B

PART II- READING AND WRITING (25 minutes)

V. Read and tick Y (yes) or N (no) (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1.Y                 hai.N                  3.N               4.Y

VI. VI. Look and read. Put a tick () or a cross () in the box Mỗi câu đúng 0,2 điểm (0,25x4)

1.                 2.                 3.               4. 

VII. Look at the pictures and the letters. Write the words (1pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1. monkey           hai. jeans                    3. camera                  4. T-shirt

VIII. Complete the sentences (2pt) Mỗi câu đúng 0,25 điểm (0,25x4)

1. What animal is that?                     It’s a monkey.

2. What's his job ?                            He's a worker.

3. What’s he wearing ?                      He’s wearing a T-shirt.

4. What's your favourite food ?           It's a hamburger.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download