hoặc
Tài liệu học tập Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do tailieuhoctap.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu nhật ký bán hàng - Tiếng Anh ghi lại nội dung các thông tin như hóa đơn, tài khoản bên nợ, số tiền thu, số tiền ghi nợ, ... Nội dung mẫu đơn nhật ký bán hàng như sau:

Sales Journal

Tháng: .........................................................................

General Ledger Number: ...............................................

Ngày 

Invoice #

Chi tiết

Tài khoản
bên nợ 

Tài khoản 

Amount 
Receivable

Amount 
Debited

Tài khoản

Số tiền 

Sales 
Tax

Khác 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download