hoặc
Tài liệu học tập PHƯƠNG PHÁP TÍNH_CHƯƠNG 2: GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ VÀ SIÊU VIỆT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.19 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu PHƯƠNG PHÁP TÍNH_CHƯƠNG 2: GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ VÀ SIÊU VIỆT có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm giao duc dao tao,cao dang dai hoc,
Nếu phương trình đại số hay siêu đẳng khá phức tạp thì ít khi tìm được nghiệm đúng. Bởi vậy việc tìm nghiệm gần đúng và ước lượng sai số là rất cần thiết. Ta xét phương trình : f(x) = 0 (1)với f(x) là hàm cho trước của biến x. Chúng ta cần tìm giá trị gần đúng của nghiệm của phương trình này. Quá trình giải thường chia làm 2 bước: bước sơ bộ và bước kiện toàn nghiệm. Bước giải sơ bộ có 3 nhiệm vụ: vây nghiệm, tách nghiệm và thu hẹp khoảng chứa nghiệm. Vây nghiệm là tìm xem những nghiệm của phương trình có thể nằm trên các đoạn nào của trục x. Tách nghiệm là tìm những khoảng chứa nghiệm soa cho trong mỗi khoảng chỉ có đúng 1 nghiệm. Thu hẹp khoảng chứa nghiệm là khiến khoảng chứa nghiệm càng nhỏ càng tốt. Sau bước sơ bộ ta có khoảng chứa nghiệm đủ nhỏ. Bước kiện toàn nghiệm tìm những nghiệm gần đúng theo yêu cầu đặt ra. Có phần lớn phương pháp xác định nghiệm của (1). Sau đây chúng ta xét từng phương pháp.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download