hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 5: Qui hoạch động và giải thuật tham lam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 5.14 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 5: Qui hoạch động và giải thuật tham lam có 11 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Quy hoạch động (dynamic programming) giải những bài toán bằng cách tính hợp những lời giải của những bài toán con của bài toán đang xét. Phương pháp này khả dụng khi những bài toán con ko độc lập đối với nhau, tức là khi những bài toán con có sử dụng chung các bài toán “cháu” (subsubproblem). Qui hoạch động giải những bài toán “cháu” sử dụng chung này 1 lần và lưu lời giải của chúng trong 1 bảng và sau đó khỏi phải tính lại khi gặp lại bài toán cháu ấy.Qui hoạch động được áp dụng cho các bài toán hợp lý hóa (optimization problem).
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download