hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015 là tài liệu ôn tập môn hóa lớp 10 hay dành cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện kiến thức môn hóa các dạng bài tập nhiều, giúp các em sẵn sàng tốt cho kì thi giữa kì, cuối học kì hai. Chúc các em thi tốt trong các kì thi sắp đến.

Đề kiểm tra học kì hai môn Hóa lớp 10

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
------------o0o-------------

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM 2015
Môn: Hóa học lớp 10
Thời gian: 45 phút
Ngày thi 28/3/2015

Câu một. (3 điểm) Viết ptpu theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

Câu hai. (3 điểm)

a. Cho khí SO2 vào dung dịch brom và vào dung dịch hidrosunfua. Viết ptpu xảy ra, nêu hiện tượng và xác định vai trò của SO2 trong từng phản ứng.

b. Giải thích vì sao có thể điều chế được nước clo nhưng không thể điều chế được nước flo.

c. Phân biệt hai bình khí riêng biệt đựng oxi và ozon bằng phương pháp hóa học.

Câu 3. (3 điểm)

Đun nóng m gam hỗn tạp gồm Fe và S trong điều kiện không có oxi thu được hốn hợp X. Hòa tan hết X trong dd axit HCl dư sinh ra sáu,72 lit (đktc) hỗn tạp khí Y. Cho toàn bộ khí Y vào dd NaOH dư thì thấy có hai,24 lit (đktc) khí không bị hấp thu. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Viết ptpu xảy ra.

b. Tính m, biết: Fe=56; S=32

Câu 4. (1 điểm)

Cho một mol mỗi chất MnO2, K2Cr2O7, KClO3 tác dụng với dd axit HCl đặc dư thì chất nào sinh ra đa dạng khí clo nhất.

Đáp án đề kiểm tra học kì hai môn Hóa lớp 10

Câu một. (3 điểm)

Viết đúng mỗi ptpu và ghi rõ đk pư được 0,năm điểm* sáu = 3 điểm

Không có đk, không cân bằng trừ nửa số điểm của pư đó

Câu hai. (3 điểm)

a. (1,năm điểm)

  • Cho SO2 vào dd Br2:

Ptpu: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr  (0,5đ)
(chất khử)

Htg: dd Br2 bị mất màu (0,25đ)

  • Cho SO2 vào dd H2S

Ptpu: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2 (0,5đ)
(chất oxi hóa)

Htg: dd bị vẩn đục màu vàng (0,25đ)

b. (1,0 điểm)

  • Điều chế được nước clo vì clo tan đa dạng trong nước nhưng chỉ 1 phần khí clo tác dụng với nước theo ptpu: (0,25đ)

Cl2 + H2O → HCl + HClO (0,25đ)

  • Còn Flo tan trong nước thì oxi hóa hoàn toàn nước ngay ở nhiệt độ thường theo ptpu:  (0,25đ)

4F2 + 4H2O → 4HF + O2 (0,25đ)

  • Do đó F2 không thể tồn tại trong nước.

c. Phân biệt được O2, O3 và viết được ptp. (0,5đ)

Câu 3. (3 điểm)

 

a. ptpu: (1,0 điểm)

Fe     +     S    →   FeS
0,hai <----- 0,hai <------ 0,2

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
0,hai <-------------------------- 0,2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
0,một <----------------------- 0,1

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

b. (2,0 điểm)

nH2 = hai,24/22,4 = 0,một mol

nH2S = sáu,72/22,4 – 0,một = 0,hai mol

nFe = 0,3 mol; nS =0,2

mX = (0,2+0,1).56 + 0,hai.32 = 23,3 gam

Câu 4. (1 điểm)

  • Viết và cân bằng 3 ptpu. (0,75đ)
  • Từ đó suy ra chất tạo đa dạng clo nhất là KClO3 và K2Cr2O7 (0,25đ)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download