hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Lý khối A,Đề thi thử đại học môn Vật lý có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý 5 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên là đề thi thử đại học môn Vật lý có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống kiến thức cũng như tự kiểm tra trình độ bản thân để có phương án ôn thi đại học môn Vật lý được hiệu quả nhất, sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia môn Vật lý được tốt nhất.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
(Đề thi có: 06 trang)
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 105

Họ và tên:………………………………….Số báo danh:…………

(Thí sinh không ược sử dụng tài liệu)

Cho biết: hằng số Plăng h = sáu,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = một,sáu.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1uc² = 931,năm MeV.

Câu 1: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,6μm vào catot của một tế bào quang điện có công thoát A= một,8eV. Dùng màn chắn tách ra 1 chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào một điện trường từ A tới B sao cho UAB = -10V. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi đến B lần lượt là:

A. 16,75.105m/s và 18,87.105m/s                B. 18,87.105m/s và 18,75.105m/s
C. 18,75.105 m/s và 18,87.105 m/s              D. 18,75.105m/s và 19,00.105m/s

Câu 2: Hai nguồn sóng tính hợp A và B chao đảo theo phương trình uA = acosωt và uB = acos(ωt + φ). Biết điểm không chao đảo gần trung điểm của AB nhất và cách trung điểm 1 đoạn bằng 1/3 bước sóng.Tìm φ.

A. π/3             B. π/6               C. 2π/3                 D. 4π/3

Câu 3: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB như hình vẽ. Khi mắc vào hai đầu mạch 1 điện áp xoay chiều tần số f= 40Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch AM là 0,sáu còn của cả mạch AB là 0,8 và cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp 2 đầu mạch. Hỏi ở tần số f2 là bao nhiêu thì hệ số công suất của cả mạch AB đạt giá trị cực đại.

A. 80Hz             B. 60Hz           C. 30Hz             D. 50Hz

Câu 4: Vật m = 300g gắn với vật m’ = 200g ở dưới và được treo vào lò xo thẳng đứng có độ cứng 50 N/m, lấy g=10m/s². Nâng nhẹ hệ vật tới vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hệ chao đảo, khi qua vị trí cân bằng thì vật m’ tự động bị tách khỏi vật m. Tỉ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật m xuống vị trí thấp nhất có giá trị bằng?

A. hai,45                 B. hai,67               C. một,25            D. 2

Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = hai,5m; a = 1mm; λ = 0,6µm. Bề rộng trường giao thoa đo được là 12,5mm. Số vân quan sát được trên màn là:

A. 8                      B. 15                 C. 17               D. 9

Câu 6: Một vật chao đảo điều hòa với phương trình x = A.cos(ωt). Tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của vật sau khoảng thời gian 3T/4 đầu tiên kể từ lúc bắt đầu chao đảo là:

A. 1/3               B. hai              C. 1/2              D. 3

Câu 7: Trong hiện tượng sóng ngừng trên dây, sóng có bước sóng λ và biên độ bụng sóng bằng 4mm. Hai điểm A và B nằm trên 2 bó sóng khác nhau có phương trình lần lượt là: uA = 2cos(20πt + π/4) mm và uB = 2√3.cos(20πt + π/4). Khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 điểm AB là:

A. 3λ/4             B. 3λ/8          C. 3λ/2           D. 5λ/8.

Câu 8: Có 1 quạt điện loại 180V-120W, 1 học sinh muốn sử dụng quạt hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên đã mắc nối tiếp với quạt 1 biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 Ω thì đo được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công suất quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?

A. Giảm đi 20 Ω           B. Tăng thêm 12 Ω        C. Giảm đi 12 Ω         D. Tăng thêm 20 Ω

Câu 9: Đặt 1 điện áp u = Uocos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, cuốn dây thuần cảm, tụ có điện dung đổi thay được. Khi điều chỉnh điện dung tụ tới giá trị mà ZC = 1,5ZL thì điện áp hiệu dụng URC đạt cực đại và bằng 60√3V. Hỏi Uo có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 120V           B. 603V          C. 602 V          D. 122 V

Câu 10: Một mạch chao đảo LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và 2 tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, 1 tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại ở 2 đầu cuộn cảm đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu?

A. 2/3              B.1/3               C. 2/√3              D. 1/3.

Câu 11: Một khuông dây có diện tích S = 60cm² quay đều với vận tốc 20 vòng trong 1 giây. Khung đặt trong từ trường đều B = hai.10-² T. Trục quay của khuông vuông góc với các đường cảm ứng từ, lúc t = 0 pháp tuyến khuông dây có hướng của B ngang. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khuông dây là:

A. e = 3.10-² cos40πt V              B. e = một,năm.10-² sin40πt V 
C. e = một,năm.10-² cos20πt V           D. e = 3.10-² sin20πt V

Câu 12: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 1kg chao đảo điều hòa với cơ năng E = 0,125J. Tại thời điểm ban đầu có vận tốc v = 0,25m/s và gia tốc a = -6,25√3 m/s². Gọi T là chu kỳ chao đảo của vật. Động năng con lắc tại thời điểm t = bảy,25T là:

A. 3/32 J             B. 3/29 J             C. 3/28 J            D. 3/27 J

Câu 13: Mạch chọn sóng của 1 máy thu vô tuyến gồm 1 cuộn dây và 1 tụ xoay. Điện trở thuần của mạch là R (R có giá trị rất nhỏ). Điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị Co để bắt được sóng điện từ có tần số góc ω. Sau đó xoay tụ 1 góc nhỏ để suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch thì giảm xuống n lần. Hỏi điện dung của tụ đổi thay 1 lượng bao nhiêu?

A. 2nRωCo².                      B. 2nRωCo.
C. nRωCo² .                       D. nRωCo.

Câu 14: Trong thí nghiệm về sóng ngừng. Sợi dây căng giữa 2 điểm nhất định cách nhau 80cm, điều chỉnh sóng tần số chao đảo tới f1=70Hz trên dây có sóng ngừng, tiếp tục điều chỉnh tới khi tần số f2=84 Hz thì trên dây lại xuất hiện sóng ngừng. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.

A. 11,2m/s            B. 26,9m/s            C. 22,4m/s            D. 18,7m/s

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt V vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở tăng √2 lần và dòng điện trong 2 trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng?

A.√2/2                 B.1/√3                C.√3/2                 D. 1/√5

Câu 16: Trên mặt nước tại 2 điểm S1, S2 người ta đặt 2 nguồn sóng cơ tính hợp, chao đảo điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos40ωt (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2, điểm chao đảo với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn S1S2 1 đoạn gần nhất là:

A. 0,25 cm          B. 1/3cm              C. 1/6cm            D. 0,năm cm

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

1.D    2.A   3.B   4.A   năm.C  6.D   bảy.A   8.C  9.C  10.D

11.B 12.A 13.C 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.C 20.A

21.A 22.D 23.D 24.C 25.A 26.C 27.D 28.A 29.A 30.D

31.B 32.A 33.A 34.D 35.B 36.C 37.B 38.C 39.C 40.B

41.B 42.B 43.C 44.D 45.D 46.B 47.A 48.B 49.A 50.D

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download