hoặc
Tài liệu học tập Phương pháp nghiên cứu khoa học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.66 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học có 9 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Phương pháp học tập,phương pháp nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu trong các trường cao đẳng, đại học hiện nay. Nghiên cứu khoa học là 1 hoạt động đặc trưng của con người. Đây là 1 hoạt động có mục đích, có kế hoạch, được tổ chức chặt chẽ của 1 hàng ngũ các nhà khoa học. Đó là quá trình tìm tòi, phát hiện thông tin mới, gia công chế biến thông tin cũ để lưu trữ và sử dụng thông tin vào mục đích phục vụ đời sống và sản xuất. Nghiên cứu khoa học là 1 hình thức giáo dục ở Cao đẳng và Đại học, là 1 khâu trong quá trình học tập, là nhân tố tiến bộ xã hội phản ánh vào trường Cao đẳng, Đại học trong thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ, là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo. Luật giáo dục sửa đổi 5 2005, trong điều 18 mục một qui định: “Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, rộng rãi khoa học, công nghệ; tính hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hoá, khoa học, công nghệ của địa phương hoặc cả nước”. Thực tế cho thấy, người giảng viên biết áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng viên. Đối với sinh viên khi ra trường làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp đòi hỏi phải có kiến thức và có phương pháp NCKH độc lập. Vì vậy, việc tìm hiểu phương pháp NCKH học của người thầy là nền móng để đồ vật cho các sinh viên tiếp cận NCKH. Chuyên đề “Phương pháp nghiên cứu khoa học” được biên biên soạn với đa dạng nội dung cung cấp các thông tin, các kiến thức căn bản, các bước trong NCKH, các công nghệ cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng chuyên đề này sẽ mang lại các kiến thức bổ ích và các thông tin thiết thực cho các thầy cô và các người bắt đầu làm công tác NCKH. Trong quá trình biên biên soạn không tránh khỏi còn có đa dạng thiếu sót, chúng tôi mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô cho chuyên đề này.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download