hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn lớp 9, sẵn sàng thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Trong các câu sau, mỗi câu có 4 lựa chọn, trong đó có 1 lựa chọn đúng. Em hãy ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước lựa chọn đúng

Câu 1: Điều kiện để biểu thức  được xác định là:
A. x < một              B. x # - một             C. x > một            D. x # 1

Câu 2: Đường thẳng có phương trình y = x - một qua điểm:
A. M(0; 1)          B. N(0; -1)        C. P(-1; 0)          D. Q(1; 1)

Câu 3: Phương trình x2 + 3x - hai = 0 có tích 2 nghiệm bằng:
A. 3         B. hai            C. -2           D. -3

Câu 4: Cho tam giác ABC có diện tích 81cm2. Gọi M, N tương ứng là các điểm thuộc các đoạn thẳng BC, CA sao cho 2BM = MC, 2CN = NA. Khi đó diện tích tam giác AMN bằng:
A. 36cm2               B. 26cm2             C. 16cm2                   D. 25cm2.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 5: (2,năm điểm). Cho phương trình x2 + 2x - m = 0 (1) (x là ẩn, m là tham số)

a. Giải phương trình với m = -1

b. Tìm toàn bộ các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm (có thể bằng nhau) của phương trình (1). Tính biểu thức P = x14 + x24 theo m, tìm m để P đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 6: (1,năm điểm) Tìm số tự nhiên có 2 chữ số. Biết tổng 2 chữ số của nó bằng 11 và giả dụ đổi chỗ 2 chữ số hàng chục và hàng tổ chức cho nhau thì ta được số mới lớn hơn số ban đầu 27 tổ chức.

Câu 7 (3,0 điểm) Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng a. Trên cạnh AD và CD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho góc MBN = 45o, BM và BN cắt AC theo thứ tự tại E và F.

a. Chứng minh các tứ giác ABFM, BCNE, MEFN nội tiếp.

b. Gọi H là giao điểm của MF với NE và I là giao điểm của BH với MN. Tính độ dài đoạn BI theo a.

c. Tìm vị trí của M và N sao cho diện tích tam giác MDN lớn nhất.

Câu 8: Cho các số thực x, y thỏa x2 + y2 = một. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download