hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm 2013 - Trường THCS Nguyễn Tri Phương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm 2013 - Trường THCS Nguyễn Tri Phương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 6,Đề thi vào lớp 6
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LỚP sáu TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày 18 tháng sáu 5 2012

MÔN KIỂM TRA: TOÁN – Phần Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và biểu đạt vào phiếu trả làm bài trắc nghiệm.

Câu 1: Nếu tăng 1 cạnh của hình lập phương lên 4 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ tăng lên:
A. 64 lần             B. 32 lần           C. 16 lần            D. 4 lần

Câu 2: Quãng đường AB dài bảy km. Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A tới B với vận tốc 3,sáu km/giờ và tới 10 giờ thì nghỉ 1 lát. Vậy lúc đó bạn An còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
A. 4,82 km            B. hai,năm km           C. 4,14 km            D. 4,năm km

Câu 3: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2; năm và 9?
A. 1323                B. 1620            C. 1125            D. 1020

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi của hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:
A. 50%             B. 20%           C. 60%             D. 25%

Câu 5: Giá vé ban đầu dự định bán là 15 000 đồng, nhưng sau đó chỉ bán với 12 000 đồng. Như vậy người ta đã giảm giá vé so với dự định là bao nhiêu phần trăm?
A. 35%              B. 25%             C. 20%             D. 30%

Câu 6: Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số mà khi chia số đó cho 2012 được thương và số dư bằng nhau là:
A. 98637              B. 99999              C. 98588              D. 96624

Câu 7: Chữ số năm trong số 210,152 thuộc hàng nào?
A. hàng trăm
B. hàng phần mười
C. hàng phần trăm
D. hàng chục

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh bằng 4 cm.Diện tích phần tô màu ở hình bên là:
A. 12,44 cm2
B. 4,44 cm2
C. năm,44 cm2
D. 3,44 cm2

Câu 9: Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 250 cm2. Kéo dài cạnh đáy BC về phía C thêm 1 đoạn thẳng CD sao cho BD = BC. Diện tích tam giác ACD là:
A. 125 cm2             B. 375 cm2             C. 500 cm2              D. 250 cm2

Câu 10: Anh đi từ nhà tới trường mất 30 phút, em đi từ nhà tới trường đó mất 40 phút. Nếu em đi học trước anh năm phút thì anh đi bao nhiêu phút sẽ gặp em?
A. 25 phút                B. 15 phút              C. 12 phút             D. 20 phút

Câu 11: Một vé xem phim có giá gốc 20 000 đồng. An mua 4 vé có sử dụng phiếu giảm giá 25%. Bình mua năm vé có sử dụng phiếu giảm giá 30%. Vậy mua như thế thì Bình phải trả đa dạng hơn An bao nhiêu tiền?
A. 20 000 đồng                 B. năm 000 đồng             C. 10 000 đồng              D. 15 000 đồng

Câu 12: Có ba người cùng làm 1 công việc. Nếu làm riêng, người thứ 1 làm xong công việc sau 4 giờ, người đồ vật 2 làm xong sau sáu giờ, còn người đồ vật ba làm xong sau 12 giờ. Vậy cả ba người làm chung thì bao lâu sẽ xong công việc?
A. một giờ 30 phút               B. hai giờ              C. một giờ                D. 3 giờ

Câu 13: Tổng ba số là 2012. Nếu lấy số thứ 1 chia cho số đồ vật 2 thì được thương là 3 dư hai. Nếu lấy số đồ vật 2 chia cho số đồ vật ba thì cũng được thương là 3 dư hai. Số thứ 1 là:
A. 154              B. 1388              C. 1394               D. 464

Câu 14: Cho dãy số sau: một ; bảy ; 13 ; 19 ; 25 ; ….. Số nào trong các số sau thuộc dãy số trên?
A. 1075 B. 351 C. 686 D. 570

Câu 15: Trong các số tự nhiên từ 1000 tới 9999 có bao nhiêu số không chia hết cho 3?
A. 9 000 số              B. sáu 000 số             C. 3 000 số             D. 4 500 số

Câu 16: Người ta thả 1 khối sắt ( đặc ) hình lập phương vào 1 chậu đựng đầy nước thì khối sắt chìm hoàn toàn trong nước và lượng nước tràn ra ngoài là 27 lít. Vậy cạnh khối sắt đó là:
A. 27 dm                 B. sáu dm                 C. 9 dm               D. 3 dm

Câu 17: Một hình hộp chữ nhật co chiều cao bảy dm. Nếu tăng chiều cao thêm 3 dm thì thể tích hộp tăng thêm 96dm3. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:
A. 224 dm3                       B. 672 dm3                   C. 960 dm3                    D. 288 dm3

Câu 18: Hàng ngày bạn Nam đi từ nhà lúc sáu giờ 30 phút và tới trường lúc bảy giờ kém 10 phút. Sáng nay do có việc bận nên bảy giờ kém 25 phút bạn mới xuất phát. Nam tính rằng để tới trường đúng giờ, mỗi phút bạn phải đi nhanh hơn hàng ngày 50m. Độ dài quãng đường từ nhà Nam tới trường là:
A. hai,năm km              B. 4 km             C. 3,năm km               D. 3km

Câu 19: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 2010, biết giữa chúng còn có 4 số chẵn?
A. Số bé: 1002; Số lớn: 1008                    B. Số bé: 1004; Số lớn: 1006
C. Số bé: 998; Số lớn: 1012                      D. Số bé: 1000; Số lớn: 1010

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download