hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 môn Toán - tỉnh Hà Tĩnh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 môn Toán - tỉnh Hà Tĩnh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 môn Toán - tỉnh Hà Tĩnh.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi: Toán


Thời gian: 120 phút không kể thời gian giao đề
Ngày thi 28 tháng sáu 5 2012

Câu một (2điểm)

a) Trục căn thức ở mẩu của biểu thức: 
 
b) Giải hệ phương trình:

Câu hai (2điểm)

Cho biểu thức:

 với a >0 và A # 1

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Với các giá trị nào của a thì P = 3.

Câu 3 (2điểm)

a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M(–1 ; 2) và song song với đường thẳng y = 2x + một. Tìm a và b.

b) Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình x2 + 4x – m2 – 5m = 0. Tìm các giá trị của m sao cho: |x1 – x2| = 4.

Câu 4 (3điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O. Hai đường cao AD, BE cắt nhau tại H (D thuộc BC, E thuộc AC).

a) Chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn.

b) Tia AO cắt đường tròn (O) tại K ( K khác A). Chứng minh tứ giác BHCK là hình bình hành.

c) Gọi F là giao điểm của tia CH với AB. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

Câu năm (1điểm) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghiệm: x2 – 4x – 2m|x – 2| – m + sáu = 0.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download