hoặc
Tài liệu học tập Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 11.19 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quản trị nhân sự - Bùi Hoàng Lợi có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,quan tri kinh doanh,
Điểm xuất phát· Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về các nhóm hưởng ích lợi (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể)· Thiếu phối hợp giữa những chức năng trong Quản Trị Nhân Sự· Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự· Thành quả chưa đánh giá khách quan
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download