hoặc
Tài liệu học tập Luận văn tốt nghiệp: Khai thác dữ liệu hồ sơ nhân sự hiện nay, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.11 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn tốt nghiệp: Khai thác dữ liệu hồ sơ nhân sự hiện nay có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,tài liệu, luận văn, đề tài, tài liệu tham khảo
Quản lý thông tin cán bộ, phát hiện các thông tin tiềm tàng hỗ trợ công tác quản lý nguồn nhân lực không chỉ là vấn đề nóng hiện tại mà còn là vấn đề khó. Luận văn sẽ nhắc đến chi tiết hơn các yêu cầu đặt ra trong công tác cán bộ quản lý cán bộ được thu tập từ các nghiên cứu thực tế. Từ đó yêu cầu mô hình kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong khuôn khổ của đề tài sẽ nhắc đến đến giải pháp công nghệ, kĩ thuật dùng cho cho việc khai thác thông tin mang tính hỗ trợ cho các chức năng quản lý nguồn nhân lực.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download