hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - THCS Thị trấn Sông Mã, Sơn La có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Thể dục
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ
HUYỆN SÔNG MÃ - TỈNH SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC, LỚP 8

Đề số 5:

1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như những người bên cạnh, Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động chung, có thể cho học sinh thực hiện thử một tới hai lần.

- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần ném cao nhất

2. Đáp án và biểu điểm

- Điểm 9-10. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác của 3 giai đoạn; Thành tích: tối thiểu 40 m (nam), tối thiểu 25m (nữ).

- Điểm 7-8. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác của hai công đoạn (chạy đà và ra sức cuối cùng). Thành tích: từ 30 - dưới 40m (nam), từ 20 - dưới 25m (nữ)

- Điểm 5-6. Thực hiện đúng đúng kĩ thuât động tác của hai công đoạn (chạy đà và ra sức cuối cùng). Thành tích: từ 25 - dưới 30m (nam), từ 15 - dưới 20m (nữ)

- Điểm 3-4. Thực hiện sai hai công đoạn kĩ thuật (chạy đà và ra sức cuối cùng).Thành tích không tính

- Điểm 1-2. Thực hiện chưa đúng 3 công đoạn kĩ thuật (Chuẩn bị, chạy đà và ra sức cuối cùng. Thành tích không tính

Chú ý: Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download