hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Có đáp án

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn lớp 9, sẵn sàng thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài một. (2,0 điểm)

1) Tính:Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán

2) Cho biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán

a. Rút gọn B.

b. Tìm x để giá trị của B là một số nguyên.

Bài hai. (2,0 điểm)

Cho phương trình: x2 – 4x + m + một = 0 (m là tham số).

1) Giải phương trình với m = hai.

2) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu (x1 < 0 < x2). Khi đó nghiệm nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn?

Bài 3. (2,0 điểm):

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho parabol (P): y = -x2 và đường thẳng (d): y = mx + hai (m là tham số).

1) Tìm m để (d) cắt (P) tại một điểm duy nhất.

2) Cho 2 điểm A(-2; m) và B(1; n). Tìm m, n để A thuộc (P) và B thuộc (d).

3) Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến (d). Tìm m để độ dài đoạn OH lớn nhất.

Bài 4. (3,năm điểm)

Cho đường tròn (O), dây cung BC (BC không là đường kính). Điểm A di động trên cung nhỏ BC (A khác B và C; độ dài đoạn AB khác AC). Kẻ đường kính AA’ của đường tròn (O), D là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC. Hai điểm E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ B, C đến AA’. Chứng minh rằng:

1) Bốn điểm A, B, D, E cùng nằm trên một đường tròn.

2) BD.AC = AD.A’C.

3) DE vuông góc với AC.

4) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF là một điểm cố định.

Bài năm. (0,năm điểm):

Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download