hoặc
Tài liệu học tập Cẩm nang ngành lâm nghiệp: Chọn loài cây ưu tiên cho các chương trình trồng rừng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.86 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Cẩm nang ngành lâm nghiệp: Chọn loài cây ưu tiên cho các chương trình trồng rừng có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Lâm nghiệp,
Trong những chương trình trồng rừng trước đây, đặc thù là chương trình 327, đã có 1 số yêu cầu danh mục những loài cây trồng rừng áp dụng cho 9 vùng lâm nghiệp (104 loài). Dự án STRAP yêu cầu 208 loài cây bản địa tham gia trong những chương trình trồng rừng toàn quốc. Các dự án trên nhấn mạnh vào việc sử dụng những loài cây bản địa để trồng rừng và làm giàu rừng trùng hợp.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download