hoặc
Tài liệu học tập Khóa luận Từ những quan điểm về đạo đức của triết học Nho gia, bàn về vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 3.90 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Khóa luận Từ những quan điểm về đạo đức của triết học Nho gia, bàn về vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cac mon dai cuong,triet hoc mac lenin,
Tư tưởng đạo đức Nho gia là 1 nội dung mấu chốt của triết học Nho gia nói riêng và triết học phương Đông nói chung, là sự tính hợp nhuần nhuyễn những quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan. Tư tưởng đạo đức của triết học Nho gia đã có ảnh hưởng rất lớn tới việc hình thành những chuẩn mực đạo đức ở nước ta. Mặc dù có các hạn chế khăng khăng, nhưng đa dạng quan niệm về đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội và giáo dục đạo đức của triết học Nho gia cho tới nay đối với nước ta vẫn còn nguyên giá trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao Nho giáo cốt tử là ở những quan niệm về đạo đức. Người cho rằng: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu thế của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân”. Việt Nam, cũng như những nước phương Đông khác, vấn đề đạo đức luôn được xem là nền móng của xã hội. Dân tộc Việt Nam ta là 1 dân tộc văn hiến, có truyền thống tôn trọng trí thức. Mấy trăm 5 trước, Lê Quý Đôn đã có sự tổng kết tài tình: “Phi công bất phú, phi thường bất hoạt, phi nông bất ổn, phi trí bất hưng”. Như vậy, sự hưng vượng của mỗi nhà nước phụ thuộc rất lớn vào vai trò và thái độ của tầng lớp trí thức đối với xã hội. Cũng chính bởi vậy mà hàng ngũ trí thức nhu yếu các phẩm chất đạo đức tiêu biểu cho truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download