hoặc
Tài liệu học tập Bản khai lý lịch nghề nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bản khai lý lịch nghề nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

 BẢN KHAI LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP

(Của các thành viên lãnh đạo chính của doanh nghiệp gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc công nghệ, kế toán trưởng, các chủ nhiệm công trình và cán bộ công nghệ – chuyên môn chủ chốt).

Họ tên: …………………………………………….. Quốc tịch: ……………………

Ngày sinh: ………………………………………….

Đã tốt nghiệp: ………… (có văn bằng sao kèm theo).

Có văn bằng và chứng chỉ nghề nghiệp khác:……..(có bản sao văn bằng – chứng chỉ kèm theo)

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Đã có kinh nghiệm công tác như:.......................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download