hoặc
Tài liệu học tập Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh là mẫu đơn do tailieuhoctap.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn gồm các thông tin như ngày báo giá, số lượng, đơn giá, tổng tiền, ngày hết hiệu lực báo giá. Nội dung mẫu đơn như sau:

Price Quote Request

Ngày: ..................................................

Terms/Conditions ...................................

Quotation #: .........................................

Requested By ........................................

Price Quote Expires On ........................

.............................................................

Part #

Chi tiết 

Số lượng

Giá 

Total

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Total  

Authorized Signature

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download