hoặc
Tài liệu học tập Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do tailieuhoctap.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu thông báo này gồm các nội dung như tên khách hàng, điện thoại đi động, địa chỉ, miêu tả sản phẩm, dự định ngày di chuyển.

Out-of-Stock Notice

Order #:

 

Ngày:

Customer:

Điện thoại:

Địa chỉ:

City:

State

ZIP

Qty.

Item/Description

Estimated Shipping Date

     
     
     
     
     

We cannot fill your order at this time. The items listed above are temporarily out of stock.

We apologize for the inconvenience.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download