hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký đơn giá tiền lương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký đơn giá tiền lương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Thủ tục đăng ký đơn giá tiền lương:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp Nhà nước.

Tài liệu cần thiết:

05 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Công văn đề nghị của doanh nghiệp.

- Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của Sở, Ban, ngành, Tổng công ty, Quận, huyện đối với doanh nghiệp hoạt động có lợi nhuận.

- Xác nhận đã thực hiện đóng BHXH, BHYT thời điểm đề nghị giám định đơn giá lương lậu.

- Biểu mẫu tương ứng với từng phương pháp (biểu số 01/TL-2005, 02/TL-2005, 03/TL-2005, 04/TL-2005, 05/TL-2005, 06/TL-BC-2005 ban hành kèm theo Công văn số 636/LĐTBXH-LĐ ngày 23/2/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về doanh nghiệp thực hiện định mức lao động, đơn giá lương lậu 5 2005 đối với công ty Nhà nước của TPHCM).

Thời gian: 15 ngày

Căn cứ pháp lý:

- Hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và lương lậu bình quân trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ.

- Công văn số 636/LĐTBXH-LĐ ngày 23/2/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM về doanh nghiệp thực hiện định mức lao động, đơn giá lương lậu 5 2005 đối với công ty Nhà nước của TPHCM.

- Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download