hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường Tiểu học Phước Long 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường Tiểu học Phước Long 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Năm học 2012 - 2013

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1

Lớp: hai.......................................
Họ và tên: ................................

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013 LỚP 3

Thời gian: 40 phút
Ngày thi: 06/09/2012

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm)

a) Số lớn nhất trong các số 78; 69; 85; 57 là:
A. 78             B. 69            C. 85            D. 57

b) Số bé nhất trong các số 40; 53; 26; 19 là:
A. 40            B. 53            C. 26            D. 19

c) Số 45 đọc là:
A. Bốn lăm                       B. Bốn năm
C. Bốn mươi 5             D. Bốn mươi lăm

d) Số ba mươi 7 được viết là:
A. 37            B. 73            C. 30            D. 70

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)
- Số ngay lập tức trước số 63 là:…………………
- Số ngay lập tức trước số 59 là :.........................
- Số ngay lập tức sau số 99 là :.............................
- Số ở ngay lập tức sau 35 ngay lập tức trước 37 là :.........................

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm)

Bài 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

69 – sáu               25 + 40               58 – 38               hai + 63

Bài 5: Điền dấu <; > ; = thích hợp vào chỗ chấm. (1 điểm)

22cm + 7cm .... 28cm

68cm .... 78cm – 6cm

Bài 6: (2 điểm)

a) Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán đi 23 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

b) Lớp 1A có 15 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có hầu hết bao nhiêu học sinh?

Bài 7: Số ? (1 điểm)

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

Chính tả – 15 phút (10 điểm): GV đọc cho HS viết chính tả (nghe – viết)

Rước đèn

Đêm Trung thu. Càng về khuya đám rước đèn càng đông. Các bạn nhỏ mỗi người cầm trong tay 1 chiếc đèn: đèn lồng, đèn ông sao… Tiếng nói cười ríu rít làm rộn rã cả xóm làng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download