hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Giáo dục công dân - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Giáo dục công dân - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra Giáo dục công dân

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 9

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu một (0,năm điểm): Những thể hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Luôn làm theo số đông.
B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
D. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.

Câu hai (0,năm điểm): Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.
B. Mâu thuẫn nào cũng có thể đàm phán để giải quyết.
C. Sống khép mình mới tránh được xung đột.
D. Chỉ cần thân thiện với các người có quan hệ khăng khít với mình.

Câu 3 (1 điểm): Em hãy chọn 2 trong các cụm từ:

- hỗ trợ nhau trong mọi công việc
- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
- lợi ích chung của mọi người
- lợi ích của các người khác

để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,.........................................., lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, 2 bên cùng có lợi và không làm phương hại tới.............................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download