hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,Theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

Sáng sớm ra công viên tập thể dục, bà A phát hiện 1 trẻ lọt lòng bị bỏ rơi trên ghế đá. Sau khi báo công an và chính quyền phường lập biên bản và các thủ tục cần thiết, bà A đề nghị và được UBND phường cho bà tạm bợ nhận đứa trẻ về nuôi. Một tuần sau, Bà A ra UBND phường đăng ký khai sinh cho cháu nhưng UBND phường chưa đồng ý mà nói là bà cần chờ 1 thời gian nữa.

Bà thắc mắc không hiểu vì sao? Để khai sinh cho cháu bé bỏ rơi này bà cần làm các gì?

Trả lời:

Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về thủ tục khai sinh cho trẻ mỏ bị bỏ rơi như sau:

1. Người phát hiện trẻ lọt lòng bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn, nơi trẻ bị bỏ rơi để lập biên bản và tìm người hoặc doanh nghiệp tạm bợ nuôi dưỡng trẻ mỏ đó.

Biên bản phải ghi rõ ngày, tháng, 5, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và các trang bị khác của trẻ (nếu có); họ, tên, địa chỉ của người phát hiện. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản, 1 bảo giao cho người hoặc doanh nghiệp tạm bợ nuôi dưỡng trẻ.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản có trách nhiệm thông báo trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình địa phương để tìm cha, mẹ đẻ của trẻ. Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp các thông tin về trẻ lọt lòng bị bỏ rơi. Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng, giả dụ không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì người hoặc doanh nghiệp đang tạm bợ nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.

3. Khi đăng ký khai sinh cho trẻ lọt lòng bị bỏ rơi, họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; giả dụ không có cơ sở để xác định ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh; nơi sinh là địa phương nơi lập biên bản; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi". Trong trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch căn cứ vào quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của con nuôi; trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi"; nội dung ghi chú này phải được giữ bí mật, chỉ các người có thẩm quyền mới được tìm hiểu.

4. Trường hợp trẻ mỏ bị bỏ rơi không phải là trẻ lọt lòng, thì việc lập biên bản và thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ mỏ cũng được thực hiện theo quy định tại khoản một và khoản hai Điều này. Khi đăng ký khai sinh, các nội dung liên quan tới khai sinh được ghi theo lời khai của trẻ; giả dụ trẻ không nhớ được thì căn cứ vào thể trạng của trẻ để xác định 5 sinh, ngày sinh là ngày 01 tháng 01 của 5 đó; họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam; các nội dung không xác định được thì để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi”.

Cần lưu ý thêm: Nếu trẻ mỏ bị bỏ rơi không phải là trẻ lọt lòng thì việc lập biên bản và thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ mỏ cũng được thực hiện theo quy định tại khoản một và khoản hai Điều này. Khi đăng ký khai sinh, các nội dung liên quan tới khai sinh được ghi theo lời khai của trẻ; giả dụ trẻ không nhớ được, thì căn cứ vào thể trạng của trẻ để xác định 5 sinh, ngày sinh là ngày 01 tháng 01 của 5 đó; họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam; các nội dung không xác định được thì để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi".

Mẫu :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)................................................................................

Họ và tên người khai: .........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)....................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:(3)....................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:......................................................................

Đề nghị(1)............................................................................................. đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................... Giới tính: ..............................

Ngày, tháng, 5 sinh: ............................................ (Bằng chữ: ..........................

........................................................................................................................)

Nơi sinh:(4).........................................................................................................

Dân tộc: .................................................................. Quốc tịch: ............................

Họ và tên cha: ....................................................................................................

Dân tộc: .............................. Quốc tịch: ........................... Năm sinh: .....................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)..................................................................................

Họ và tên mẹ: ....................................................................................................

Dân tộc: .............................. Quốc tịch: ........................... Năm sinh: .....................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)..................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... 5 ..............

 

Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

..........................................

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………………….

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…………………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; giả dụ không có nơi đăng ký thường trú thì gạch 2 từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm bợ trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; giả dụ ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ mỏ sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ mỏ sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ mỏ sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ mỏ sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ mỏ sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ mỏ sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download