hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 8: Giải thuật xấp xỉ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.42 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 8: Giải thuật xấp xỉ có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
1.Các khái niệm căn bản2.Chiến lược chia-để-trị3.Chiến lược giảm-để-trị4.Chiến lược biến thể-để-trị5.Qui hoạch động và giải thuật tham lam6.Giải thuật quay lui7.Vấn đề NP-đầy đủ8.Giải thuật xấp xỉ
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download