hoặc
Tài liệu học tập Letter (Thư tín), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 3.68 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Letter (Thư tín) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ngoai ngu,anh van cho tre em,
Ernie is a friendly person, and people are happy to see him. Mrs. Perez asks, “Do you have a check for me today, Ernie? Mr. Wong says, “Ernie, please don’t give me any bills.”Ernie has only two problems. The first problem is dogs. Dogs don’t like Ernie. They bark at him. Sometimes they chase him. The second problem is the weather. Ernie doesn’t like the winter when it is cold and rainy.Ernie’s job isn’t perfect, but what job is?
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download