hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng kinh tế học đại cương Bài 2: Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .ppt, có kích thước 0.18 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng kinh tế học đại cương Bài 2: Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại có 8 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Kinh tế học,Bài giảng kinh tế học đại cương, kinh tế học, giáo dục đại cương
Bài 2: sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại một.Ví dụ về nền kinh tế giản đơn và lợi ích thứ 1 của thương mại. hai.Đường giới hạn khả năng sản xuất. 3.Nguyên tắc lợi thế tuyệt đối. 4.Chi phí cơ hội và nguyên tắc lợi thế so sánh.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download