hoặc
Tài liệu học tập Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Quy trình xử lý khiếu nài nỉ, tố cáo

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

Soạn thảo bởi

 

 

 

Soát xét bởi

Phê duyệt

 

  

 

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Stt

Lần sửa đổi

Ngày sửa đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Xác định cách thức xử lý các khiếu nài nỉ của CNV công ty.
 
III/ PHẠM VI:
- Áp dụng cho toàn bộ các công ty trong công ty.
 
II/ ĐỊNH NGHĨA:
- Người khiến cho nài nỉ, tố cáo gọi chung là người khiếu nại
 
IV/ NỘI DUNG:

1. Thẩm quyền
 
- Đơn vị nào ra quyết định thì công ty đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nài nỉ của nhân viên đầu tiên.
 
- Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gởi khiếu nài nỉ lên cấp tiếp theo. Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó.
 
- Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gởi phiếu khiếu nài nỉ tới phòng nhân sự.
 
- Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nài nỉ của công ty.
 
- Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm một bậc so với khiếu nài nỉ, cụ thể là lên cấp quản lý gián tiếp, giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành, Tổng giám đốc, ban kiểm soát…
 
2. Trình tự giải quyết khiếu nài nỉ.
 
a. Viết đơn:
 
- Người muốn khiếu nài nỉ phải gởi đơn yêu cầu theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có thẩm quyền phê duyệt y.
 
b. Nhận đơn.
 
- Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, giả dụ không đúng thẩm quyền giải quyết thì giải thích và hướng dẫn cho người khiếu nài nỉ biết.
 
- Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, giả dụ đúng theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: NS – 20 – BM02.
 
- Sau khi tiếp người khiếu nài nỉ xong, người kết nạp phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ theo dõi khiếu nài nỉ theo mẫu: NS – 20 – BM03.
 
c. Trả lời thời gian giải quyết
 
- Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, người nhận đơn phải trả lời thời gian giải quyết cho người khiếu nài nỉ biết
 
- Trường hợp bộ phận đó tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá năm ngày.
 
- Trường hợp bộ phận đó không thể tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá 10 ngày.
 
d. Xử lý khiếu nại
 
- Người có thẩm quyền xử lý khiếu nài nỉ phải có trách nhiệm giải quyết theo thời hạn giải quyết trên đây.
 
- Trong trường hợp cần phải có hội đồng để giải quyết khiếu nài nỉ thì phải lập biên bản cuộc họp hội đồng theo mẫu: NS – 20 – BM04.
 
e. Ra quyết định xử lý
 
- Việc xử lý khiếu nài nỉ có thể thông qua thông tin trực tiếp, thông tin bằng văn bản hoặc ra quyết định xử lý.
 
- Trường hợp ra quyết định xử lý thì thực hiện theo mẫu: NS – 20 – BM05
 
f. Khiếu nài nỉ vượt cấp.
 
- Khi nhận được khiếu nài nỉ vượt cấp thì người nhận được khiếu nài nỉ phải giải thích cho người khiếu nài nỉ đúng các thủ tục, quy trình trên đây.
 
- Nếu sau thời hạn giải quyết mà người có thẩm quyền không giải quyết hoặc người khiếu nài nỉ không đồng ý với cách giải quyết thì có thể khiếu nài nỉ lên cấp tiếp theo.
 
V/ BIỂU MẪU KÈM THEO

-                                                        
 
-         
 
-                 
           
-             
 
-                              

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download