hoặc
Tài liệu học tập Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Quy trình xử lý khiếu vật nài, tố cáo

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

Soạn thảo bởi

 

 

 

Soát xét bởi

Phê duyệt

 

  

 

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

THEO DÕI SỬA ĐỔI

Stt

Lần sửa đổi

Ngày sửa đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Xác định cách thức xử lý các khiếu vật nài của CNV công ty.
 
III/ PHẠM VI:
- Áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp trong công ty.
 
II/ ĐỊNH NGHĨA:
- Người khiến cho vật nài, tố cáo gọi chung là người khiếu nại
 
IV/ NỘI DUNG:

1. Thẩm quyền
 
- Đơn vị nào ra quyết định thì doanh nghiệp đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu vật nài của nhân viên đầu tiên.
 
- Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gởi khiếu vật nài lên cấp tiếp theo. Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó.
 
- Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gởi phiếu khiếu vật nài tới phòng nhân sự.
 
- Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu vật nài của công ty.
 
- Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm một bậc so với khiếu vật nài, cụ thể là lên cấp quản lý gián tiếp, giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành, Tổng giám đốc, ban kiểm soát…
 
2. Trình tự giải quyết khiếu vật nài.
 
a. Viết đơn:
 
- Người muốn khiếu vật nài phải gởi đơn đề nghị theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn.
 
b. Nhận đơn.
 
- Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, giả dụ không đúng thẩm quyền giải quyết thì giải thích và hướng dẫn cho người khiếu vật nài biết.
 
- Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, giả dụ đúng theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: NS – 20 – BM02.
 
- Sau khi tiếp người khiếu vật nài xong, người tiếp nhận phải ghi toàn bộ nội dung vào sổ theo dõi khiếu vật nài theo mẫu: NS – 20 – BM03.
 
c. Trả lời thời gian giải quyết
 
- Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, người nhận đơn phải trả lời thời gian giải quyết cho người khiếu vật nài biết
 
- Trường hợp bộ phận đó tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá năm ngày.
 
- Trường hợp bộ phận đó không thể tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá 10 ngày.
 
d. Xử lý khiếu nại
 
- Người có thẩm quyền xử lý khiếu vật nài phải có trách nhiệm giải quyết theo thời hạn giải quyết trên đây.
 
- Trong trường hợp cần phải có hội đồng để giải quyết khiếu vật nài thì phải lập biên bản cuộc họp hội đồng theo mẫu: NS – 20 – BM04.
 
e. Ra quyết định xử lý
 
- Việc xử lý khiếu vật nài có thể thông qua thông tin trực tiếp, thông tin bằng văn bản hoặc ra quyết định xử lý.
 
- Trường hợp ra quyết định xử lý thì thực hiện theo mẫu: NS – 20 – BM05
 
f. Khiếu vật nài vượt cấp.
 
- Khi nhận được khiếu vật nài vượt cấp thì người nhận được khiếu vật nài phải giải thích cho người khiếu vật nài đúng các thủ tục, quy trình trên đây.
 
- Nếu sau thời hạn giải quyết mà người có thẩm quyền không giải quyết hoặc người khiếu vật nài không đồng ý với cách giải quyết thì có thể khiếu vật nài lên cấp tiếp theo.
 
V/ BIỂU MẪU KÈM THEO

-                                                        
 
-         
 
-                 
           
-             
 
-                              

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download