hoặc
Tài liệu học tập Công điện 05/CĐ-BNN-TY, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công điện 05/CĐ-BNN-TY có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn

Công điện 05/CĐ-BNN-TY về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
Số: 05/CĐ-BNN-TY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 5 2013

 CÔNG ĐIỆN KHẨN
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAI XANH Ở LỢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo nhà nước phòng chống dịch cúm gia cầm.

Sau hơn hai tháng dịch bệnh Tai xanh ở lợn đã được kiểm soát và khống chế trong cả nước, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ dịch Tai xanh đã xảy ra ở 14 xã thuộc các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn với số lợn mắc bệnh trên hai.500 con, đang có nguy cơ lây lan rộng trong toàn tỉnh Quảng Nam và địa phương khác. Nguyên nhân chính làm lây lan dịch lợn Tai xanh hiện nay là do: tại đa dạng địa phương, người chăn nuôi và cán bộ thú y cơ sở, khi phát hiện lợn mắc bệnh đã không báo ngay cho cơ quan thú y cấp trên và chính quyền cơ sở, thậm chí còn bán chạy, làm thịt, tiêu thụ lợn và sản phẩm lợn mắc bệnh.

Để nhanh chóng dập tắt các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, góp phần ổn định và phát triển chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo nhà nước phòng chống dịch cúm gia cầm khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung trong Công điện số 06/CĐ-BNN-TY ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chú trọng thực hiện 1 số nội dung sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật từ tỉnh tới xã; giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo;

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người chăn nuôi về nguy cơ phát sinh dịch Tai xanh trên địa bàn; yêu cầu khi phát hiện lợn có hiện tượng sốt cao, khó thở, thân đỏ đồng hoặc tím tái, tiêu chảy hoặc táo bón, lợn nái sảy thai,... phải báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y huyện, hoặc tỉnh để hướng dẫn, xử lý kịp thời; công khai trên các dụng cụ thông tin đại chúng về chính sách hỗ trợ người chăn nuôi khi có dịch bệnh xảy ra để người chăn nuôi được biết; tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn theo quy định; nghiêm cấm việc bán chạy lợn bệnh và sản phẩm lợn bệnh làm lây lan dịch.

3. Chỉ đạo các Sở, Ban ngành liên quan của địa phương tổ chức rà soát, có chính sách phụ cấp cho cán bộ thú y cơ sở phù hợp với tình hình hiện nay, có chế độ khen thưởng cho cán bộ thú y cơ sở làm tốt nhiệm vụ, người cung cấp thông tin dịch bệnh; song song có biện pháp xử lý nghiêm khắc cán bộ thú y, người chăn nuôi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh;

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, đặc trưng là chính quyền cấp cơ sở và hệ thống thú y cơ sở của địa phương: Chủ động thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm các ổ dịch xảy ra trên địa bàn; tổ chức tiêm phòng toàn bộ các bệnh nguy hiểm ở lợn theo quy định; phát động chiến dịch tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường toàn bộ vùng có dịch bệnh và các vùng chăn nuôi, làm thịt gia súc, gia cầm có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh.

5. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ban, ngành liên quan xây dựng và phê phê chuẩn kế hoạch về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất phục vụ công tác chống dịch khi phát hiện có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

6. Đối với các tỉnh đang có dịch Tai xanh: Tổ chức công bố dịch trên địa bàn các huyện có ổ dịch lợn Tai xanh, thống kê đàn lợn và số lượng từng loại lợn trong địa bàn các xã, huyện có dịch; khẩn trương tiêm phòng bao vây triệt để các ổ dịch, lập các chốt kiểm dịch để quản lý chặt chẽ các ổ dịch, không di chuyển lợn và sản phẩm của lợn mắc bệnh ra ngoài ổ dịch.

7. Thành lập ngay các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác chống dịch tại các địa bàn có dịch Tai xanh và công tác phòng dịch tại các khu vực chăn nuôi lợn, khu vực làm thịt, buôn bán có nguy cơ cao phát sinh các ổ dịch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo nhà nước phòng chống dịch cúm gia cầm chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, giả dụ có vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo nhà nước PCDCGC;
- Sở NN & PTNT, CCTY các tỉnh, TP;
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Cao Đức Phát

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download