hoặc
Tài liệu học tập Thông báo kiểm tra định vị công trình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo kiểm tra định vị công trình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,Biểu mẫu nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 THÔNG BÁO
Kiểm tra định vị công trình, xác định độ cao nền cốt ± 0.000,
xây móng và công trình ngầm
 

Kính gửi: Sở Xây Dựng tỉnh [TEN TINH]

Tôi tên là: Chủ đầu tư xây dựng công trình tại số: .............. Đường.................................. Phường (xã): ............................ Quận (huyện): ..........................

Theo Giấy phép xây dựng số: ................... cấp ngày ...................... do Sở Xây dựng tỉnh [TEN TINH] cấp.

Đơn vị thiết kế: ................................................................................................

Đơn vị thi công: ..............................................................................................

Đề nghị Sở Xây dựng cử cán bộ tới kiểm tra tại hiện trường xây dựng công trình theo GPXD đã cấp.

Thời gian hứa để kiểm tra: ....... giờ, vật dụng .......... ngày ...... tháng .......... 5 ....

Trân trọng cảm ơn!

                                               [TEN TINH] ngày ..... tháng ....... 5 ..........

                                                                          Chủ đầu tư

                                                                            (Ký tên)

Lưu ý: Chủ đầu tư cần phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng biết trước ... tuần để có kế hoạch cử cán bộ kiểm tra.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download