hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng lao động thời vụ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng lao động thời vụ có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ Số: …../HĐLĐ/20... Chúng tôi, 1 bên là Ông/Bà: ....................................................Quốc tịch: Việt Nam. Chức vụ: GIÁM ĐỐC Đại diện cho (1): CÔNG TY........................................................................................................... Địa chỉ:............................................................................................................................................. Và 1 bên là Ông/Bà: ...............................................................................Quốc tịch: Việt Nam. Sinh ngày …… tháng …… 5 …… tại .................................................. Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................... Số CMTND:......................................... cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:.............................. Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:..
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download